تبلیغات در گروه برسا
95/04/12 شنبه 04:38
باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید
سبد خرید
جستجوی خدمات و محصولات
کلمات کلیدی:
روش جستجو:
به صورت عادی
مقادیر شامل تمام کلمات باشد (AND)
مقادیر شامل یک از کلمات باشد(OR)

دسته بندی:




خدمات خدمات
مراحل و مقررات خرید خدمات ، شامل اطلاع رسانی ، ثبت سفارش و تایید نهایی ، نحوه پر ...
کالا کالا
مراحل و مقررات خرید کالا ، اعم از مراحل اطلاع رسانی ، ثبت سفارش ، پرداخت ، تحویل ...